เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
Bangkok., Bangkae, Thailand
Nick Name is GAL. I'm student. At Siam University.(BKK) Faculty is Communication Arts. Minor is Public Relation. Major is Advertising. I'm single.^^"

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

=')

ความรักนี่ก็แปลก....เวลาเราวิ่งตามก็กลับไม่ได้มา  แต่เวลาเราไมสนใจแล้ว ก็กลับเข้ามาหาเราอีก


ปล.
ทำไม?

*****

ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องหรอก!  เพราะแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไป..........