เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
Bangkok., Bangkae, Thailand
Nick Name is GAL. I'm student. At Siam University.(BKK) Faculty is Communication Arts. Minor is Public Relation. Major is Advertising. I'm single.^^"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

เรื่อย เรื่อย ........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น