เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
Bangkok., Bangkae, Thailand
Nick Name is GAL. I'm student. At Siam University.(BKK) Faculty is Communication Arts. Minor is Public Relation. Major is Advertising. I'm single.^^"

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ตอนที่ 1 : Learn Photoshop :: ส่วนประกอบในโปรแกรม Photoshop (Basic)

เมื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาให้ไปดูในส่วนแรกทางซ้ายมือส่วนนี้คือแถบที่อยู่ทางด้านขวานะ ประกอบไปด้วย 4 ตัวด้วยกันคือ

Navigator
Color
History
Layer

Navigator ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราสามารถดูภาพที่เราทำและอีกหลายๆ อย่าง
ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่... เอาไว้ประดับซะมากกว่า

Color จะเป็นพวกที่ให้เลือกสีเอาไว้ในการทำงาน

History จะเป็นส่วนที่สามารถย้อนกลับได้ตรงจุดที่เราทำผิดพลาดไป

ส่วนสุดท้ายคือ เลเยอร์ (Layers) เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง
สร้างขอบเพิ่มเลเยอร์ให้กับงานและอื่นๆๆๆๆๆๆ

ด้านล่างเป็นส่วนแตกย่อยของแต่ละเครื่องมือ
อาจจะเยอะไม่ต้องไปอ่านก็ได้แค่จำๆ ไว้นิดๆ หน่อยๆ
เริ่มจากทางด้านซ้าย

rectangular marquee tool --> แบบสี่เหลี่ยม
elliptical marquee tool --> แบบวงกลม
single row marquee tool --> แบบแถวเดียว
single column marquee tool --> แบบคอลัมน์อันเดียว
lasso tool --> ตัวเลือกแบบเรื่อยๆ อิสระทั่วไป
polygonal lasso tool --> ตัวเลือกแบบเส้นตรง
magnetic lasso tool --> ตัวเลือกแบบแม่เหล็ก

healing brush tool --> บรัชก๊อบถาพ
patch tool --> การตัดแปะภาพ

clone stamp tool --> แสตมป์ก๊อบภาพ
pattern stamp tool --> แสต็มปก๊อบลายภาพ

eraser tool --> ยางลบ
backgroung eraser tool --> ลบเฉพาะสีฉากหลัง
magic eraser tool --> บางลบวิเศษ ลบหมดภายใน1คลิ๊ก

blur tool --> ทำภาพเบลอ
sharpen tool --> ทำภาพชัด
smudge tool --> เกลี่ยๆๆ รูป

path selection tool --> เลือกเส้นแนวทาง
direct selection tool --> เลือกเล้นแนวทงโดยตรง

pen tool --> ปากกา
freeform pen tool --> ทำเส้นแนวทางแบบอิสระ
add anchor point tool --> เพิ่มจุดหักเหนเส้นแนวทาง
delete anchor point tool --> ลดจุดบนเส้นแนวทาง
convert point tool --> ย้ายจุด


ด้านขวา

slice tool --> ตัดภาพ
slice selection tool --> ตัดส่วนที่เลือกไว้

brush tool --> บรัช
pencil tool --> ดินสอ

history brush tool --> บรัช
art history brush tool --> บรัชพิเศษ

gradient tool --> เครื่องมือไล่สี
paint bucket tool --> ถังสี

dodge tool --> เพิ่มความสว่าง
burn tool --> เพิ่มความมืด
spong tool --> ฟองน้ำ

horizontal type tool --> พิมพ์แบบปกติ
vertical type tool --> พิมพ์แบบแนวตั้ง
horizonetal type mask tool --> พิมพ์ตัวเลือกแนวนอน
vertical type mask tool --> พิมพ์ตัวเลือกแนวตั้ง

rectangle tool --> สร้างรูปสี่เหลี่ยม
rounded rectangle tool --> สร้างรูปสี่เหลี่ยมขอบมน
elipse tool --> สร้างวงกลม
polygon tool --> สร้างหกเหลี่ยม
line tool --> สร้างเส้น
custome shape tool --> สร้างรูปทรงพิเศษ

eyedropper tool --> ก๊อปปี้สี
color sample tool --> ก๊อบตัวอย่างสีเพื่อเปรียบเทียบ
measure tool --> วัดค่าสี
เริ่มต้นจากทางซ้าย

Selection tools :: สร้างกรอบ
Lasso tools :: ตัดภาพมืออยู่ 3 ลักษณะ
Crop tools :: ก็อบภาพบางงส่วน
Healing brush :: สแตมป์ภาพ
Earser :: ยางลบ
Blur tools :: ช่วยทำให้ภาพมนหรือสมบูรณ์ขึ้น
pen tools :: เส้น (ลักษณะเป็นปากกา)
Paths :: ทำเส้นแนวทาง
Hand tools :: เครื่องมือจับชิ้นงาน
Foreground :: สีที่ใช้
Reset colors :: เปลี่ยนเป็นสีขาวดำ


ทางด้านขวา

Move tools :: เคลื่อนย้ายภาพ
Magic wand tools :: ไม้คฑา
Eye dropper :: ดูดสี
Brush :: หัวแปรง
Art History Brush :: แปรงลักษณะพิเศษ
Paint bucket :: ถังสี
Burn tool :: เพิ่มความมืด
Text tool :: พิมตัวอักษร
Zoom :: สำหรับขยายภาพ


อ่านต่อ : http://writer.dek-d.com/L_ss501/story/viewlongc.php?id=266505&chapter=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น