เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
Bangkok., Bangkae, Thailand
Nick Name is GAL. I'm student. At Siam University.(BKK) Faculty is Communication Arts. Minor is Public Relation. Major is Advertising. I'm single.^^"

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

สวนรถไฟ 22-01-54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น